Pansys
usluge konsaltinga, planiranja, projektovanja, instaliranja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu, nabavke prateće opreme i uređaja.

 

Mi nudimo rešenja...
za delimičnu ili kompletnu digitalizaciju klinika i dijagnostičkih centara.

 

Nabavka prateće opreme i uređaja...


Savremeni dijagnostički uređaji

CR (Computed Radiography) uređaji obezbeđuju brz, jednostavan i kvalitetan prelazak sa analogne na digitalnu tehnologiju u domenu radiološke dijagnostike. Ovi sistemi uz to znatno smanjuju i troškove rada. Ovi uređaji upotrebljavaju tako zvane fosforne memorijske ploče. Kasete su u ovom slučaju identične klasičnim kasetama, a odlikuju se visokom prostornom rezolucijom, velikom otpornošću na spoljne uticaje i jednostavnošću održavanja.

Stari sistemi zasnovani na filmovima polako prepuštaju svoje mesto novim, mnogo efikasnijim uređajima nazvanim CR koji su u stanju da produkuju informaciju na fosforne folije i potom snime direktno u DICOM format slika, koje se dalje mogu koristiti i obrađivati, i arhivirati bilo na hard-disk računara bilo na DVD ili CD medijume. Moguće je, takođe, izvršiti prebacivanje slika na film ili papir korišćenjem specijalnih štampača. Ovakvi sistemi znatno smanjuju troškove eksploatacije jer se klinike oslobađaju potrebe za nabavkom filmova i hemikalija, smanjuje se broj ponovljenih ekspozicija, smanjuje se doza zračenja kojoj su izloženi pacijenti i kliničko osoblje. Pansys u svom zastupničkom programu nudi CR sistemi firmi Fuji i Konica.
Pantech Digital Pack
kompletni sistem za digitalizaciju malih dijagnostičkih centara

Sistem se sastoji iz sledećih celina:

 • Fuji ili Konica CR sistem sa konzolom i 15 kaseta sa folijama, sa mogućnošću izvoza slika u DICOM format i pratećim softverom za praćenje radne liste

 • Dell računarska radna stanica sa dva monohromatska 20,1" monitora, podsistemom za arhiviranje informacija i softverom za arhiviranje i pregled slika, mini-PACS

Kao opcione komponente mogu biti uključene: 

 • hardver sa pratećim softverom za grebovanje analognih slika ili filmskih sekvenci

 • digitalizator filmova

 • štampač za štampanje na papiru

 • štampač za štampanje na filmu

 • dodatne klijentske računarske stanice

Tehnicke specifikacije proizvoda

 

 


Pantech CD-Imager
sistem za automatsko arhiviranje slika na CD

Moguće oblasti primene:

 • radiologija

 • kardiologija

 • hirurgija

 • snimanje personalnih arhiva za pacijente

Pantech CD-Imager postoji u dve dve varijante STANDARD i PLUS. STANDARD varijanta se sastoji iz računarske radne stanice, sistema za produkciju CD-ova Rimage 2000i i softvera za pregled slika Chili DICOM Viewer koji se smešta na CD. PLUS varijanta se sastoji iz integrisanog sistema za produkciju CD-ova Rimage DLN 5200 koji u sebi sadrži i specijalizovanu računarsku komponentu i softvera za pregled slika koji se smešta na CD. 

Tehnicke specifikacije proizvoda

 

 


Pansys usluge konsaltinga u zdravstvu informacioni sistemi u zdravstvu prateca oprema i uredjaji kontakt informacijeE-mailPromotivni materijalTehnicka podrska