Pansys
usluge konsaltinga, planiranja, projektovanja, instaliranja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu, nabavke prateće opreme i uređaja.

 

Mi nudimo rešenja...
za delimičnu ili kompletnu digitalizaciju klinika i dijagnostičkih centara.

 

Informacioni sistemi u zdravstvu...


Nove tehnologije

Telemedicina predstavlja skup procedura za prenos medicinskih informacija u elektronskom obliku. Vremenom je prerasla u globalni servis sa gotovo neograničenim mogućnostima. Informacije koje se prenose obuhvataju različite podatke iz oblasti medicine, statične slike ili animacije ali i kompletne medicinske nalaze. Ona pruža i mogućnsot interaktivnog povezivanja stručnih lica i pacijenata, kao i konsultacije na daljinu. Realizacija ovakvog koncepta podrazumeva posedovanje odgovarajućeg hardverskog i softverskog potencijala, kao i upotrebu savremene dijagnostičke opreme, posebno u radiologiji gde je njena primena i najčešća.

Razvoj informacionih sistema u zdravstvu ide ka svojevrsnom procesu integracije nekada raznorodnih sistema u jednu jedinstvenu informatičku celinu tako da je danas sveprisutna ideja o objedinjavanju funkcija kliničko-bolničkog (KBIS) odnosno radiološkog (RIS) informacionog sistema i sistema za prenos slika i arhiviranje informacija sa pregleda pacijenata, PACS (Picture Archiving and Communication System). Prednosti uvođenja informacionih sistema ogledaju se u automatizaciji, smanjenju mogućnsti greške, povećanju dijagnostičkog i terapijskog kvaliteta, smanjenju troškova za materijale, povećanju stepena iskorišćenja, uštedi vremena i dr. PACS sistem

Pansys u svom zastupničkom programu ima programski paket namenjen sistemu za prenos slika i arhiviranje informacija sa pregleda pacijenata, PACS, koji se sastoji i iz niza komponenti za teleradiologiju. Ovaj programski paket je izgrađen na principu modularnosti tako da se optimalno može prilagoditi zahtevima svakog pojedinačnog korisnika. 

PACS sistem objedinjuje slike sa pregleda pacijenata putem različitih dijagnostičkih uređaja (CT, MR, NM, Cardiac Cath, video kamera ili ultra zvuk) pri čemu je transfer skoro potpuno automatizovan. Uz svaku sliku su pridruženi i demografski podaci konkretnog pacijenta koji se čuvaju u posebnoj zaštićenoj bazi podataka. 

Grafički interfejs ovog programskog sistema je baziran na rezultatima istraživanja načina rada medicinskog osoblja tako da je maksimalno pojednostavljen i prilagođen krajnjem korisniku. Sistem je prilagođen i telekonferencijskom načinu rada tako da više različitih korisnika, međusobno geografski udaljenih, mogu simultano da rade i analiziraju slike.

Pored instalacije samog programskog paketa postoji i mogućnost rada i na odgovarajućoj Web platformi koja je prevashodno namenjena pregledu slika. Ona se sastoji iz serverskog i klijentskog dela, i naročito je pogodna za rad na intranetu odnosno Internetu u sistemu VPN.

Tehnicke specifikacije proizvoda


Virtuelna endoskopija

U našem zastupničkom programu se nalazi još jedan izvaredan programski paket koji je namenjen automatizaciji procesa rada u endoskopiji. 

Ovaj programski paket vrši automatsko 3D post-procesiranje informacija dobijenih sa CT pregleda pacijenta, i formira niz slika odnosno animaciju virtuelnog kretanja kroz unutrašnjost ljudskog organizma. Na taj način ovaj sistem nalazi primenu u kolonoskopiji i u bronhoskopiji, i oslobađa pacijente neprijatnih pregleda korišćenjem postojećih metoda.

Tehnicke specifikacije proizvoda 


Pansys usluge konsaltinga u zdravstvu informacioni sistemi u zdravstvu prateca oprema i uredjaji kontakt informacijeE-mailPromotivni materijalTehnicka podrska