Pansys
usluge konsaltinga, planiranja, projektovanja, instaliranja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu, nabavke prateće opreme i uređaja.

 

Mi nudimo rešenja...
za delimičnu ili kompletnu digitalizaciju klinika i dijagnostičkih centara.

 

Usluge konsaltinga...


Pravci razvoja

Brzi razvoj dijagnostičke prakse zahteva angažovanje značajnih resursa u pogledu digitalizacije informacija, arhiviranju velikih količina podataka, kao i u planiranju i angažovanju informacionih sistema. Uvođenje parcijalnih rešenja različitih dobavljača usluga nosi sa sobom veliki rizik od međusobne nekompatibilnosti delova sistema i izlaganju nepotrebnim dodatnim troškovima. Zbog toga se naša filozofija rada ogleda u ponudi integrisanih rešenja, međusobno kompatibilnih u pogledu mogućnosti razmene podataka i sa najboljim odnosom kvalitet/cena. Iza svega toga stoji odlično organizovan sistem podrške korisnicima. 

Uzimajući u obzir predhodno iznete činjenice u stanju smo da vam pomognemo da na najbolji mogući način sagledate svoje potrebe i da zajedno dođemo do najoptimalnijeg rešenja. 
Naše usluge

Pružamo čitav niz konsultantskih usluga:

  • nadležnim službama u promociji e-Health servisa, planiranju i projektovanju telemedicinskih sistema

  • direktorima kliničkih i dijagnostičkih centara u procesu tehničke i finansijske analize procesa digitalizacije i priprema odgovarajućih tendera za nabaku potrebne opreme

  • lekarima u procesu uključivanja u lokalne odnosno međunarodne mreže teledijagnoze

kao i usluge usmerene planiranju, projektovanju, instaliranju i održavanju informacionih sistema u zdravstvu, a sve u cilju definisanja uspešnog e-Health projekta. 

Naš koncept konsultantskih usluga pokriva kompletan životni ciklus implementacije jednog e-Health projekata, od analize vaših potreba, preko planiranja celokupnog ICT (Information Communication Technology) segmenta za prenos informacija, pa do planiranja načina protoka podataka i same ROI (Return on Investment) analize. Implementacija ovakvog sistema je uvek orjentisana ka konkretnim potrebama klijenata i osmišljena od strane niza naših eksperata, uključujući lekare, ICT inženjere i ekonomske stručnjake. 

Ključne prednosti ovakvog pristupa leže u:

  • pokrivanju svih važnih domena e-Health projekta

  • pružanju jasnih modela i analiza po sistemu "pre i posle"

  • definisanju kompletnog poslovnog plana uvođenja e-Health sistema 

Pansys, kao veoma ozbiljna firma koja je već dugi niz godina u ovom segmentu posla pruža svojim korisnicima i vrlo pouzdan sistem podrške (instaliranje opreme, obuku kadrova za rad na sistemu, telefonsku i e-mail podršku u rešavanju problema i re-inženjering sistema na zahtev klijenata).


Pansys usluge konsaltinga u zdravstvu informacioni sistemi u zdravstvu prateca oprema i uredjaji kontakt informacijeE-mailPromotivni materijalTehnicka podrska